Andere omstandigheden vragen nieuwe antwoorden

Doorheen de eeuwen heeft onze congregatie zich steeds weten aan te passen aan de wisselende omstandigheden. Enkel zo was het mogelijk om ons werk in de gezondheidszorg en het onderwijs in stand te houden en een toekomst te geven.

Dat geldt meer dan ooit voor de voorbije decennia. Zeker in de gezondheids- en welzijnszorg en in het onderwijs hebben zich ingrijpende veranderingen voorgedaan. Het bestuur van al deze voorzieningen vereist steeds meer deskundigheid.

Tegelijkertijd is er ook in onze congregatie veel veranderd. Er treden nog maar weinig jonge zusters in. Onze gemiddelde leeftijd is de voorbije twintig jaar sterk toegenomen.

Al deze veranderingen plaatsten onze congregatie voor grote uitdagingen. Om hieraan het hoofd te bieden hebben we in verschillende fasen deskundige leken aangetrokken om ons bij te staan in de dagelijkse leiding en het bestuur van onze initiatieven. Uiteindelijk is deze ontwikkeling uitgemond in een volledige overdracht van onze zorgvoorzieningen en scholen.

Niettemin blijven we dienstbaar aan de gemeenschap, in de vorm van kleinere hedendaagse projecten en individuele inzet van zusters op diverse terreinen. Ook de zorg voor onze ouder wordende zusters neemt vandaag een belangrijke plaats in.