"God loven is het meest aangename en blije werk van het minnende hart" (Ruusbroec).

De eucharistieviering en het kerkelijk morgen- en avondgebed
Lauden en Vespers zijn hoogtepunten van het persoonlijk bidden en gemeenschapsgebed. 
Zij zijn een rijke bron van het innerlijk leven