Gebed

 

Pinkstertijd

Heilige Geest,
waak over wat omgaat
in het hart van de mensen
als gij niet bij hen inwoont
zijn zij verloren.

Helper en trooster, adem van God
leer ons dan verstaan
waarheen ons leven leidt,
wees bron van hoop
en bevloei met levend water
onze  wankele gedachten en daden
dat zij bloesems en vruchten dragen op hun tijd.

O Heilige Geest, gij trooster en helper.