Gebed

 

Heer God,
zegen onze gedachten,
dat zij helder en eenvoudig zijn.
zegen onze gevoelens,
dat zij eerlijk en innig zijn.
zegen ons wikken en wegen
dat zij Uw opzet dienen.
zegen onze ontoereikendheid,
dat niets ons tot ontmoediging leidt.
zegen onze woorden,
dat GIJ gehoord wordt en vermoed
zegen ons, wees ons genadig
dat wij geluk verschaffend
zelf gelukkig zijn,
vandaag en alle dagen.
Amen.