Gebed


Licht van God
dat schijnt tot op de bodem van mijn ziel,
wek mij, trek mij aan
voorbij de begrenzing van het zichtbare,
weg uit de kluisters van mijn denken.
Maak me vrij, vrij van woorden,
vrij van symbolen,
tot in de stilte van het Woord,
tot U spreekt, onuitgesproken,
in de duisternis van mijn bestaan,
tot uw heilig aangezicht
oplicht in mijn ziel.
Amen.