Leven in gemeenschap

 

Een leerschool van liefde

Waarom kiest iemand ervoor om in een religieuze gemeenschap te leven? Dit is een keuze:
- om levenslang te groeien als mens door en met anderen
- om een gezamenlijke tocht te ondernemen
- om het leven vorm te geven vanuit een gemeenschappelijke diepe inspiratie.

Onze congregatie vindt deze inspiratie in Gods menswording in de persoon van Jezus en zijn liefde voor God en de mensen. Ieder van onze zusters voelt zich geroepen om Jezus’ voorbeeld te volgen. Daarin vinden wij elkaar. En daarvoor hebben wij elkaars steun nodig. Leven in gemeenschap is een levenslange leerschool van liefde.

 

Meer dan een vriendengroep

Wij zijn geen clubje. Geen passanten die toevallig samenwonen, geen vriendengroep. Wij zijn een gemeenschap rond de Heer Jezus en zijn Woord. Wij steunen elkaar in ons geloof en in onze groei naar meer liefde, geduld en vergevingsgezindheid. De zusterlijke liefde is de waarborg voor de echtheid van onze liefde voor God. Al 500 jaar lang is dit de drijfveer van ons samenleven. Dat kunt u lezen in onze eerste statuten uit 1539:

“Want dit convent is bijzonder op de liefde Gods gefundeerd. De zusters zullen vreedzaam en zachtmoedig zijn, want waar vrede en zachtmoedigheid is, daar is liefde en waar liefde is, daar is God.”