Het hoofdhuis

 

Bakermat van veel initiatieven

Het hoofdhuis van het Convent ligt pal tegenover de Sint-Martinuskerk in Duffel West. Het maakt deel uit van een beschermd dorpsgezicht.
Veel van de initiatieven op vlak van welzijnszorg en onderwijs zijn hier ontstaan.

 

Administratief centrum

In het hoofdhuis bevinden zich de burelen van het algemeen bestuur, de boekhouding, bib, archief en verscheidene vergaderzalen.

 

Ouderlijk huis

Het hoofdhuis is ook de plek waar zusters samenkomen voor belangrijke gebeurtenissen. Feesten, jubilea, een professieviering… We nemen er ook afscheid van overleden zusters. Of we ontmoeten er elkaar voor vormingsinitiatieven. Kortom, het huis waar het goed toeven is.