Ranst

Gemeenschap van religieuzen en leken

Op Hof Zevenbergen woont een gemeenschap van drie zusters van het Convent. Samen met twee gezinnen, een priester en een religieuze vormen een spirituele gemeenschap, met respect voor ieders eigenheid, mogelijkheden en talenten.  Regelmatig komen zij samen voor gesprek, geloofsuitwisseling en gemeenschappelijk gebed.
Allen dragen op een of andere manier zorg voor wat hun nauw aan het hart ligt: het gastvrije huis Hof Zevenbergen.

 

 

 

Contact

Zusters van het Convent van Betlehem
zr. Simonne Goossens
Kasteeldreef 22
2520 Ranst
tel. 03 205 65 71
f
ax 03 475 12 54