Overdracht van initiatieven

In 1998 heeft een bijzonder kapittel beslist om de initiatieven voor gezondheidszorg en onderwijs van de congregatie door te geven aan leken, die ons werk in dezelfde geest willen voortzetten. Zo wordt de toekomst van onze initiatieven verzekerd.

  • De ziekenhuizen, psychiatrische centra, voorzieningen voor gehandicaptenzorg en kinderopvang werden overgedragen aan de nieuwe vzw Emmaüs. Deze ontstond door het samengaan van de vzw Gezondheidszorg Covabe en de vzw Muto van CM Mechelen. De feitelijke overdracht van goederen vond plaats in 1999.

  • In 2003 vormden de scholen van vzw Vrij Onderwijs Covabe samen met de scholen van vzw Coloma en vzw De Ham de nieuwe vzw Katholiek Onderwijs De Pelgrim. Eveneens in 2003 werden de gebouwen eigendom van vzw Patrimonium De Pelgrim.

  

            www.emmaus.be     www.vzwdepelgrim.be