Op zoek naar een toekomst

De opkomst van het protestantisme verstoorde het leven van de Oisterwijkse Kring. De katholieke orden mochten geen novicen meer aannemen of moesten het land verlaten. In 1652 zond de overste vijf zusters uit om een plaats te zoeken in de katholieke zuidelijke Nederlanden. De zusters vestigden zich in Duffel.

 

Waarom Duffel?

De keuze voor Duffel was niet helemaal toevallig. Langs de heerbaan die van ‘s Hertogenbosch naar Lier liep, was Duffel goed bereikbaar. Bovendien woedde precies in 1652 de pest in Duffel. Naar schatting bezweken toen 100 van de 2000 inwoners. Misschien heeft deze epidemie de komst van de zusters naar Duffel beïnvloed. De verzorging van besmettelijke zieken was eeuwenlang de taak van vooral vrouwelijke religieuzen. Dat werk werd gezien als de ultieme navolging van het lijden van Jezus.

 

Dienst aan Duffelse bevolking

De zusters begonnen les te geven aan meisjes, verzorgden zieken aan huis en hielpen de parochiepriesters. Hun gemeenschap kreeg vanaf 1697 de naam 'Convent van Betlehem'.

Vanaf 1680 woonden de zusters tegenover de kerk van Duffel, de plek waar we nu nog wonen. Ze waren toen met zeven.

Op 12 september van dat jaar kreeg de Duffelse zustergemeenschap van de bisschop van Antwerpen gelijke rechten als de andere begijnen. Tot 1740 kende de gemeenschap een expansieperiode. Het aantal zusters nam toe en daardoor konden zij meer diensten verlenen aan de bevolking van Duffel.