Hernieuwde spiritualiteit

Het Tweede Vaticaans Concilie luidde een nieuw tijdperk in. De vernieuwing van het religieuze leven was één van de opdrachten van het concilie.

Het Convent van Betlehem ging de uitdaging aan. Wij brachten een interne vernieuwingsbeweging op gang. Vooreerst een vernieuwing van het religieuze leven in onze zustergemeenschap door een gezamenlijke bezinning en een hernieuwde studie van de bronnen van onze spiritualiteit. Sindsdien vervangt de naam "Convent van Betlehem" definitief de naam "zusters Norbertienen".

 

 

Overdracht van zorg- en onderwijsinstellingen aan leken

Daarnaast onderging onze relatie met de initiatieven in gezondheidszorg en onderwijs een grondige verandering. In deze periode daalde zoals bij alle congregaties het aantal zusters en deden de lekenmedewerkers massaal hun intrede in onderwijs en gezondheidszorg.

Onze congregatie nam de beslissing om het bestuur en de eigendom van de zorg- en onderwijsinstellingen in fasen over te dragen aan leken.

  • In 1968 werd de vroegere vzw Onderwijsinstellingen der Zusters Norbertienen van Duffel omgevormd tot vzw-uitbaatster Vrij Onderwijs Covabe; die is sinds 2003 opgegaan in vzw Katholiek Onderwijs De Pelgrim. De graduaatsopleiding verpleegkunde werd in 1995 opgenomen in de Katholieke Hogeschool Mechelen.
  • In 1971 nam een nieuwe vzw Gezondheidszorg Covabe de uitbating van onze zorgvoorzieningen over. In 1998 werd deze vzw omgevormd tot vzw Emmaüs.