Onze levensbron

Spiritualiteit is de diepere bron waaruit mensen putten om richting te geven aan hun leven. Ze is het geestelijke fundament van de manier waarop we in het leven staan en ons verbonden weten  met onze medemensen.

Voor het Convent van Betlehem is die diepere levensbron Gods menswording.

 

In het voetspoor van Jezus

Gods menswording in de persoon van Jezus is het centrale gegeven in onze spiritualiteit. Van daaruit geven wij gestalte aan ons samenleven en onze inzet voor mensen. Vooral het evangelie van Johannes inspireert ons daarbij.

Jezus heeft als mens bij de mensen verbleven. Hij heeft ons voorgeleefd hoe God een vader is die van de mensen houdt. Hij roept ons op om in zijn voetspoor te treden en te ontdekken hoe God woont te midden van de mensen. Zijn liefde voor God en de mensen is een voorbeeld dat ons kracht geeft en inspireert. "Jezus is de weg, de waarheid en het leven" (Jo 14,6).