Wat betekent het voor een vrouw om geloften van gehoorzaamheid, zuiverheid en armoede af te leggen? Welke meerwaarde kunnen deze begrippen hebben voor ons leven?

 

Gehoorzaamheid: zwijgen om gehoor te kunnen geven

Gehoorzaamheid beleven is trachten gehoor te geven aan de Blijde Boodschap. Het is, net zoals Jezus, gehoor geven aan de Vader en tussen de mensen staan om te luisteren naar hun vele verhalen en vragen.

 

Zuiverheid: mensen vrij en belangeloos tegemoet treden

Zuiverheid is meer dan afzien van seksualiteit en van een exclusieve relatie met één mens. Kiezen voor zuiverheid betekent dat je ieder mens vrij en ontvankelijk tegemoet treedt, zonder aan eigen verlangens of behoeften te willen voldoen, omdat je gelooft dat God in elke mens woont. Het is zo gegrepen zijn door het voorbeeld van Jezus, dat je zijn liefde aan velen wilt doorgeven.

 

Armoede: ruimte maken voor de ander

Armoede is je eigen wil opzij zetten om ruimte te gunnen aan de ander. Ze laat God mens worden in en door jou. Armoede maakt je vrij en leert je een onderscheid te maken tussen het nodige en het overbodige. Zo maak je in solidariteit met je medemens en met respect voor de schepping en het milieu gebruik van de dingen die je echt nodig hebt om te leven.