Verbonden met God

Het leven en de werken van Maria Van Hout, onze eerste overste, zijn een belangrijke inspiratiebron. Zij zocht naar een zuivere beleving van het evangelie in dienst van de medemens. Zij beschrijft hoe de mens een diepe verbondenheid met God kan bereiken en zo boven zichzelf kan uitstijgen. Die verbondenheid met God ziet zij als de bron van dienst aan de medemens. Zij moedigde haar medezusters aan om deze dienstbaarheid dag na dag vorm te geven.

 

Dienstbaar voor mensen

Dienstbaarheid en zorg voor mensen, met een voorliefde voor de armen, was en is ook vandaag de rode draad in het leven van onze congregatie. We stellen ons beschikbaar voor wie in nood is, liefdevol, eenvoudig en hartelijk, gastvrij, werkzaam en edelmoedig. Deze apostolische bewogenheid blijft sterk, zelfs als onze krachten door ziekte of ouderdom verminderen. Wij blijven de talrijke noden van mensen en de inzet van medezusters en zoveel medemensen dragen door ons gebed.

 

Wat schreef Maria Van Hout?