Het logo drukt de geest en het doel van onze congregatie uit. De stralende ster als symbool van geluk en heil verwijst naar ‘Betlehem’. Ze nodigt uit om het mysterie van de menswording van Gods Zoon uit te stralen in daden van goedheid en liefde. De ster staat ook symbool voor Maria, net zoals de kleuren zilver en blauw.

“In goedheid en liefde is God bij ons” is de kenspreuk van onze congregatie.