Studeren vraagt een rustige en stille omgeving, een plek waar je je kan concentreren op je studie.  

Mogelijk dat je thuis of op je kot niet voldoende rust vindt.  

Daarom krijgen studenten in onze gemeenschap de gelegenheid om in alle rust te studeren.

Naast studietijd is er natuurlijk ook tijd voor ontspanning.  

Je leeft mee in de zustergemeenschap en neemt samen de maaltijden.  

De gebedsmomenten kunnen inspiratie en vertrouwen bieden, je kan hier vrijblijvend aan deelnemen.

Heb je zin om enkele dagen bij ons te studeren?

Neem contact op met zr. Mieke Van Assche: 015/29.84.98

of mieke.van.assche@hotmail.com.