Gebed van de maand

Vasten

Goede God,
elk jaar opnieuw
wilt Gij ons in deze veertigdagentijd
oproepen tot inkeer en gebed.
Wijs ons wegen van verrijzenis
om bewust te kiezen
voor het spoor dat uw Zoon ons heeft voorgeleefd.
Hij die ons gezegd heeft:
geen brood alleen, maar liefde,
geen pracht en praal, maar eenvoud,
geen macht, maar dienstbaarheid,
niet uitdagen, maar vertrouwen.
Zend uw Geest over ons
opdat wij sterk zouden staan
in de strijd tegen onrecht en ziekelijke welvaart,
tegen gemakzucht en onverschilligheid.
Wij vragen het U, in Jezus’ naam.
Amen.