Zoals zoveel dingen dit jaar moest ook onze jubelviering van 30 september in een coronakleedje worden gestoken.
Voor het eerst vierden we deze dag niet met alle zusters samen,
maar verdeeld over twee locaties: Duffel en Mechelen.
Het programma verliep gelijklopend.
We begonnen met een mooie eucharistieviering waarin
onze jubilarissen centraal stonden.
Daarna volgde een receptie en een feestelijke maaltijd in de eigen gemeenschap.
Iedereen zette zijn beste beentje voor om er voor elkaar een mooie dag van te maken, maar het gemis van het samenzijn met zijn allen bleef toch een beetje als een schaduw over deze dag hangen