Ons congregationeel werkjaar kreeg als thema ‘Voor een synodale Kerk. Gemeenschap – participatie - zending’. 
Daarmee sluiten we aan bij het synodaal proces waartoe paus Franciscus ons uitnodigt. 
Al wie zich betrokken voelt kan mee nadenken over de Kerk.

De drie woorden ‘communio – participatio – missio’ geven de toon aan bij het synodale proces. 
Samen op weg gaan, elkaar beluisteren en gezamenlijk onderscheiden waar het op aan komt. 
Ja, daar willen we aan meewerken