Overslaan en naar de inhoud gaan

Leerschool van Liefde

Kiezen voor een religieuze gemeenschap is een vrije keuze om vanuit een gemeenschappelijke evangelische inspiratie samen op tocht te gaan. Zo kan je levenslang groeien als mens door, met en voor anderen.

Onze congregatie vindt haar gemeenschappelijke inspiratie in Gods menswording in de persoon van Jezus en in zijn liefde voor God en de mensen.  Iedere zuster weet zich geroepen om in Jezus’ voetspoor te leven. Wij steunen elkaar in ons geloof en in ons groeien in liefde, geduld en vergevingsgezindheid. 

In onze eerste Statuten uit 1539 lees je het zo: ‘Want dit convent is bijzonder op de liefde Gods gefundeerd.  De zusters zullen vreedzaam en zachtmoedig zijn, want waar vrede en zachtmoedigheid is, daar is liefde en waar liefde is, daar is God.’