Gebed van de maand

Nu de herfst,
reeds in mijn leven binnensluipt en de nevel woont op mijn veld
nu de avond zich vroeger spreidt in de boomgaard  
en de nacht zich al verdiept boven mijn dak.
Leer mij eerbied voor de stilte, geef mij achting voor de duisternis
neem mijn schuwheid weg voor de eenzaamheid.
Want alles wat gebeurt de gang van de seizoenen, de reis voor de dagen,
het krimpen van het jaar in alles ligt het geheim van de weg,
de weg die ik ga door de jaren, de gang die mij voortijdig voert tot de dood. 
Het geheim van het licht in de dingen,
de adem van vriendschappelijke gesprekken in de nacht.
Doe mij open komen voor diepte, dieper dan mezelf.
Leer mij horen en zien met de ziel,
 
nader mij in het holst van de nacht geef mij vleugels in het licht.

Vrij naar Catharina Visser