Gebed van de maand

Wat zal het dit jaar worden?
Het hangt voor een groot stuk van jezelf af; het is een uitdaging een risico.
Verdrink niet in de dagelijkse sleur maar maak een kijkgaatje in de dag
een opening om gans je dag te overzien;
zo krijg je meer zicht op jezelf en op anderen.
Elke stap kan je moeite en pijn kosten en dikwijls zal de verleiding groot zijn
om je gewoon te laten meedrijven met de stroom.
Je moet leren kiezen elke dag opnieuw stilaan groeien naar een levenskeuze.
Het is niet de gemakkelijkste weg
maar zo ontdek je de diepe vreugde van het leven.