Gebed van de maand

Machtige God,

Machtige God, wij mogen erop vertrouwen
dat Gij nooit iemand in de steek laat.
Sterker dan de dood is uw trouw.
In de verrijzenis van Jezus laat Gij zien
hoezeer wij U ter harte gaan.
Gij zijt geen God van doden maar van levenden.
Wij bidden U:
doe ons steeds meer gelijken op Jezus,
de eerste die uit de dood is opgestaan.
Schep in ons een nieuwe begin
en maak ons tot levende getuigen
van uw liefde die alles overwint.

Uit: ‘Bidden in de huiskring