"God loven is het meest aangename en blije werk van het minnende hart" (Ruusbroec).

De eucharistieviering en het kerkelijk morgen- en avondgebed, lauden en vespers, zijn hoogtepunten van het persoonlijk bidden en het gemeenschapsgebed. 
Zij zijn een rijke bron van het innerlijk leven.