Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Privacyverklaring voor patiënten en cliënten

Emmaüs vzw hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Met de privacyverklaring informeert Emmaüs hoe persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Deze privacyverklaring verduidelijkt onder meer op welke wijze de persoonsgegevens van cliënten binnen de zorg- of welzijnsvoorziening worden verwerkt en hoe de cliënt controle kan uitoefenen op deze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

De volledige verklaring kan je downloaden op de website van Emmaüs.

  • Vragen over de verwerking van gegevens?

Data Protection Officer
Edgard Tinellaan 1C
2800 Mechelen

Meer contactgegevens vind je op de website van Emmaüs.

DPO Emmaüs