Overslaan en naar de inhoud gaan

Verbonden met God
Maria van Hout (+1547), onze eerste overste, zocht naar een zuivere beleving van het evangelie.  Zij beschrijft hoe je een innige verbondenheid met God kan bereiken en zo boven jezelf kan uitstijgen. Zo moedigt zij ons aan om dag na dag dienstbaar in het leven te staan. vanuit deze godsverbondenheid.

Dienstbaar voor mensen
Dienstbaarheid en zorg voor mensen, met een voorliefde voor de armen, is tot op vandaag de rode draad in ons leven. Liefdevol en eenvoudig, hartelijk en gastvrij stellen wij ons beschikbaar voor wie op ons beroep doet. Onze dienstbaarheid kreeg vorm in gezondheidszorg, onderwijs en pastoraal werk.
Ook als onze krachten verminderen door ziekte of ouderdom, blijven we de talrijke noden van mensen, de inzet van medezusters en van zoveel medemensen dragen door ons gebed.

Maria van Hout
was de eerste overste van het Convent.
Zij was een diep innerlijk begaafde vrouw
en schreef opmerkelijke geestelijke oefeningen en brieven.

Uit: ‘De Rechte Weg naar authentiek evangelisch leven’ (1531)

Kijk aandachtig naar jezelf 
en naar de mensen rondom. 
Bemerk hoe God door hen wil werken.
Luister naar wat ze zeggen of doen
en ontdek wat God daarmee bedoelt.
Zijn de mensen goed voor ons,
dan ontvangen we het als een gave van God
en gebruiken we het tot zijn eer.
Want als iets zomaar gebeurt
zonder dat wij het verlangen,
dan zijn het tekenen van God.
Maar als mensen handelen
met een hoogmoedig hart,
is het zonder waarde.
Ze doen God grote oneer aan. 

Uit 'Het paradijs van de minnende mens' (1532)

Ga nu voort van de ene deugd naar de andere,
met een vriendelijk gezicht,
met milde en troostende woorden,
met een eenvoudige levenswijze,
met arme kleren,
met een echt medelijdend hart,
het gebed in de mond,
en het werk in de handen, met opgewekt gemoed,
vast van plan om in God te rusten,
zo goed als ge kunt, met zijn genade.