Overslaan en naar de inhoud gaan

Kansen voor onderwijs en ziekenzorg in Duffel

In 1841 richtten de zusters opnieuw volwaardig lager onderwijs voor meisjes in. Later volgde een kleuterschool.

In 1846 begon onder impuls van de jonge overste zuster Norberta de bouw van een nieuw klooster dat ook de psychiatrische instelling onderdak bood. Daarin werden de eigentijdse opvattingen over gestichtsarchitectuur voor geesteszieken van dokter Guislain toegepast.

Vanaf 1863 stonden de zusters in voor de verzorging van de zieken in het godsgasthuis van de gemeente Duffel.