Overslaan en naar de inhoud gaan

Overleven in woelige tijden

Het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw was een tijd van conflict tussen kerk en staat. De overheid nam maatregelen die vooral gericht waren tegen de bezittingen van de kloosters. Ze wou ook het onderwijs en de zieken- en armenzorg meer controleren en sturen. Eeuwenlang hadden de religieuzen zich op deze domeinen ingezet zonder veel overheidsbemoeienis.

Ook voor de zusters van Duffel waren het moeilijke en verwarrende tijden. Slechts dankzij grote inspanningen kon het Convent van Betlehem overleven, weliswaar met een klein aantal zusters. Vanaf 1790 namen de zusters geesteszieke vrouwen in hun huis op. Vanaf toen werd het Convent van Betlehem meer en meer een hospitaalcongregatie met een bijzondere opdracht: de zorg voor geesteszieke vrouwen.