Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze levensbron

Spiritualiteit is de diepere bron waaruit je kan putten om richting te geven aan je leven. Voor de zusters van het Convent van Betlehem is die diepere levensbron Gods menswording.

In het voetspoor van Jezus

God die mens werd in de persoon van Jezus staat centraal in onze spiritualiteit. Door de vriendschap met Jezus te beleven word je bekwaam in zijn voetspoor te leven. Jezus heeft ons laten zien hoe God een vader is die van alle mensen houdt.

Zijn liefde voor God en de mensen geeft ons kracht en inspiratie om te leven in gemeenschap met anderen, samen te bidden en ons in dienst te stellen van zin- en stiltezoekers, mensen in nood, armen...
Enkele voorbeelden: een Syrisch gezin begeleiden, via de gemeenschap Elia zoekende jongeren inspireren, mee zorg opnemen voor armen in de stad, concrete aandacht voor noden bij de buren....

Maria van Hout
was de eerste overste van het Convent.
Zij was een diep innerlijk begaafde vrouw
en schreef opmerkelijke geestelijke oefeningen en brieve

Ruusbroec zegt het zo: ‘God loven is het meest aangename en blije werk van het minnende hart’.

Wat betekend het voor iemand, gehoorzaam,zuiver en arm te leven?
Welke extra kwaliteit bieden deze levenshoudingen aan je leven

Het logo drukt op een kernachtige manier de geest en het doel van onze congregatie uit.