Overslaan en naar de inhoud gaan

Erkenning als kloosterorde

In 1871 werd onze zustergemeenschap erkend als diocesane congregatie. Ze kreeg de naam "Zusters van de H. Norbertus", in de dagelijkse spreektaal omgevormd tot "zusters Norbertienen". Hieruit blijkt de grote invloed van de toenmalige overste, moeder Norberta. De naam Convent van Betlehem werd behouden als tweede naam. Op dat ogenblik telde de congregatie 65 zusters.