Overslaan en naar de inhoud gaan
De congregatie in Beraad

Voor het zesde jaar op rij hield de congregatie, op het einde van het werkjaar, een Beraad.  Tweeënveertig zusters en drie gemeenschapsbegeleidsters namen er aan deel.  Bedoeling van het Beraad: aan de zusters de gelegenheid bieden met beleidsverantwoordelijken van de congregatie in gesprek te gaan.  Dit vanuit het samen luisteren naar wat leeft in de congregatie.  Vanuit informatie gebracht door de beleidsverantwoordelijken van de deelgebieden Religieus Leven
en Wonen &Zorg werd het gesprek op gang getrokken.  

Na iedere inforonde vond dan een gesprek plaats in kleine groep gevolgd door een plenum.  Verslaggeving gebeurde mondeling en schriftelijk.
De secretaresse van dienst nam nota en verzamelde de verslagen.  Ook werd aandacht gegeven aan de financiële kant van de congregatie.
Hoe financieel gezond zijn we en hoe zit het met onze roerende en onroerende goederen?  Hierover gaf Werner P.,
financieel-economisch adviseur,
eveneens aan de hand van een PowerPoint een heldere uitleg.  Vragen en bedenkingen kregen een bevattelijk antwoord.  Iedereen gerust!

Het werd een rijke dag aan ontmoeting, info en uitwisseling.  De sfeer zat goed.  De Heilige Geest, aan wie wij ons bij het begin van de dag toevertrouwden, was tastbaar in ons midden. Dankbaar en fier sloten we de dag af met een groet aan Maria, onze hemelse Moeder.  Hoopvol en bemoedigd keerden we naar huis terug.
 De vakantie kan beginnen!